Drugi upravo čitaju

Mostarac Sanjin Hasanović pobjednik 2.memorijalnog turnira u tavli “Kadrija Delalić”

Pobjednik 2.memorijalnog turnira u tavli „Kadrija Delalić" je Mostarac...

Udruženje antifašista Konjic 3. marta organizuje obilazak spomen-obilježja

Udruženje antifašista Konjic 41-45 i 92-95 povodom 3. marta,...

Igman pobijedio Široki Brijeg rezultatom 1:0

FK Igman je danas u okviru 21.kola WWin lige...

U Konjicu počeo 2.memorijalni turnir u tavli “Kadrija Delalić”

Danas je u Konjicu počeo 2.memorijalni turnir u tavli...

Skupština HNK: Okvirni budžet, strategija za mlade i kreditno zaduženje za bolnice

Poslanici u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj su, šestoj sjednici primili k znanju Informaciju o dokumentu Okvirnoga budžeta za period 2022. – 2024. i 2023. – 2025., u kojima je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na nivou cijeloga kantona, ujedinjujući podatke o fiskalnom stanju kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova HNK. Njihovo prihvaćanje predstavlja prvu etapu u budžetskom procesu za promatrani period izrade budžeta za narednu godinu i okvirne iznose za naredne dvije godine.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima kojim je osiguran preduslov da se otkoče procesi i otklone poteškoće u radu Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i da se izvrše činovanja policijskih službenika, unaprijede policijski službenici ali i otvori mogućnost za prijem novih djelatnika u Ministarstvo unutrašnjih poslova što je ključan preduslov  i garancija sigurnosti za sve građane u HNK.

Donesena je i Odluka o usvajanju Prijedloga Strategije za mlade HNK za period 2023. – 2028., kao i Akcioni plan za 2023. godinu. Vlada HNK, sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta kao nositeljem aktivnosti izrade Strategije za mlade, odlučila se strateškim dokumentom analizirati probleme i potrebe mladih te utvrditi realne strateške ciljeve koji će omogućiti mladima programe koji će poboljšati njihov status u svim životnim aspektima. Strategija je urađena u skladu sa važećim propisima i smjernicama te u skladu sa Strategijom razvoja HNK 2021. – 2027. Posebna pitanja usmjerena su na to da bude realno ostvariva te usmjerena na probleme koje je moguće riješiti u okviru nadležnosti kantonalnog nivoa vlasti, uključujući nezaobilaznu saradnju sa općinskim / gradskim nivoima, kao i drugim institucijama i organizacijama koje mogu dati svoj doprinos u procesu realizacije i ostvarivanja prioriteta.

Skupština je danas usvojila i Odluku o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju HNK za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u Kantonu. Naime, nakon što je preuzela sve obaveze iz kredita Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 32 miliona KM za projekat izgradnje i obnove tri bolnice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona dodatno će se zadužiti  kod Razvojne banke FBiH s ukupno 13 miliona KM za dovršenje svih radova na Klinci za dječje bolesti te za projekte izgradnje, obnove i opremanja Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića i Opće bolnice Konjic.

Skupština je primila k znanju Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK o realizaciji dodijeljenih koncesija i ugovora o zakupu za korištenje poljoprivrednoga zemljišta u državnom vlasništvu na području HNK, zaključno sa 31. decembrom prošle godine.

Također, usvojen je i Zaključak o informatizaciji rada Skupštine, kao i Zaključak o rukovođenju Skupštinom Hercegovačko-neretvanskog kantona, navodi se u saopštenju.

radiokonjic.ba

27.04.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima