back to top
12.5 C
Konjic
22 Aprila, 2024

Šumarstvo “Prenj” Konjic: Realizovan projekat “Pošumljavanje opožarene površine na lokalitetu Spiljani”

Ovim projektom, na lokalitetu Spiljani zasađeno je 15 hiljada sadnica crnog bora

Šumarstvo “Prenj” Konjic u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH realizovalo je projekat “Pošumljavanje opožarene površine na lokalitetu Spiljani”. Vrijednost projekta je bila oko 30 hiljada KM, a vrijeme njegove implementacije je bilo oktobar 2022. – mart 2023. godine.

Cilj projekta je bio da se lokalitet Spiljani koji skoro svake godine bude zahvaćen požarima, i to najčešće izazvanih ljudskim nemarom, opošumi sa novim sadnicama crnog bora.

“Za namjene ovog projekta Šumarstvo “Prenj” Konjic izdvojilo je oko 12 hiljada KM, dok je Fond za zaštitu okoliša 18 hiljada KM. Projekat je uspješno realizovan, a zasađeno je 15 hiljada sadnica crnog bora na površini od oko 6 hektara. U realizaciji ovog projekta učestvovali su radnici Sektora za uzgor, integralnu zaštitu i rasadnički proizvodnju, i mogu reći da smo zadovoljni krajnjim ishodom” za radiokonjic.ba kazao je Fedža Voloder rukovodilac Službe za uzgoj, integralne zaštitu i rasadničku proizvodnju u Šumarstvu “Prenj” Konjic.

šumarstvo "prenj" konjic: realizovan projekat "pošumljavanje opožarene površine na lokalitetu spiljani"
Šumarstvo "Prenj" Konjic: Realizovan projekat "Pošumljavanje opožarene površine na lokalitetu Spiljani"

Projekat je prošao kroz tri faze koje su se odvijale u jesen i na proljeće, jer je to vrijeme pogodno za sadnicu novih sadnica. “Prva faza je bila odabir površine i vrste drveća za pošumljavanje i izrada samog projekta. Ova faza se završila u oktobru/novembru protekle godine. Druga faza je bila priprema zemljišta za pošumljavanje a realizovana je u mjesecu januaru/februaru tekuće godine, kada se opožareno zemljište moralo očisitit od korovske vegetacije i nepoželjnih vrsta drveća koji se javljaju na toj površini, sve to kako bi pristupili pošumljavanju. Završna faza je pošumljavanje koje smo obavili u prethodnom mjesecu” dodao je Voloder.

Osim Spiljana posljednih godina mnogo je lokaliteta bilo zahvaćeno požarom. Podjećamo, prethodne godine je na području našeg grada preko 90 požara je zabilježeno, a 1700 hektara šumske površine je bilo zahvaćeno požarom. Brojke su velike, a iz godine u godinu, bilježe se sve veće. To je i razlog zbog kojeg iz Šumarstva “Prenj” Konjic pozivaju građane da prilikom paljenja vatre na otvorenom, budu prisutni dok se taj proces paljenja ne završi do kraja.

radiokonjic.ba

10.05.2023.

(Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora Radio Konjic i radiokonjic.ba, bez zatražene i odobrene dozvole za preuzimanje.
Vlasnik objavljenih materijala na portalu radiokonjic.ba je RTV Konjic dd, i portal radiokonjic.ba, osim ako nije navedeno drugačije.
Ukoliko dobijete odobrenje za preuzimanje, obavezni ste podijeliti izvorni link na informaciju koju preuzimate, tj.link na portal radiokonjic.ba)

Za preuzimanje informacija možete nas kontaktirati putem:

rtvka@bih.net.ba
+387 36 726 267

Možda vas zanima